Home POLSKAPodróże po Polsce Gdańsk na weekend – 5 największych atrakcji

Gdańsk na weekend – 5 największych atrakcji

by Sergiusz Pinkwart

3. Europejskie Centrum Solidarności

Jeśli odwiedzasz Gdańsk na weekend, to wystarczający czas, żeby pokazać dzieciom także nowszą historię. Przy dawnej bramie do Stoczni Gdańskiej, na niewielkim placu stoją trzy symboliczne krzyże. Tu była zajezdnia tramwajowa, gdzie w grudniu 1970 wojsko zaczęło strzelać do robotników wracających po strajku do pracy.

Gdańsk na weekend stocznia
Europejskie Centrum Solidarności powstało przy Pomniku Poległych Stoczniowców na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej.

Dekadę później, na mocy porozumień sierpniowych, władze PRL zgodziły się, by powstał pomnik upamiętniający tamtą tragedię.

Początki Solidarności wiążą się ze Stocznią Gdańską
Europejskie Centrum Solidarności powstało na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie w sierpniu 1980 roku narodziła się pierwszy niezależny związek zawodowy za żelazną kurtyną.

Po upadku komunizmu, obok krzyży wybudowano Europejskie Centrum Solidarności, które służy jako miejsce spotkań i dialogu, a także muzeum dokumentujące robotniczy zryw, który doprowadził do powstania pierwszych za żelazną kurtyną Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, czyli „Solidarności”. Na parterze są szatnie, kawiarnia i doskonale zaopatrzony sklepik z pamiątkami.

Ekspozycja w Europejskim Centrum Solidarności
Możemy tu zanurzyć się w przeszłość i spojrzeć na rzeczywistość PRL.

Na pierwszym i drugim piętrze znajduje się ekspozycja, która pozwala nam przenieść się myślą do lat siedemdziesiątych i poznać historie ludzi związanych z demokratyczną opozycją. Zobaczymy jak wyglądał Gdańsk w czasach PRL. Jak przebiegał strajk z sierpnia 1980 roku, który doprowadził do powstania „Solidarności”. Czym zajmował się związek zawodowy, do którego zapisało się aż 10 milionów Polaków. Posłuchamy przemówienia generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadzającego stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Zobaczymy jak wyglądały demonstracje pacyfikowane przez oddziały ZOMO. W końcu staniemy przy Okrągłym Stole, gdzie ustalono reguły oddania władzy w Polsce przez komunistów.

Historyczna, choć już nieco zapomniana sala BHP
W sali stołówki BHP Stoczni Gdańskiej, w 1980 roku podpisano porozumienia sierpniowe, które były początkiem końca PRL.

Jeśli wyjdziemy z ECS i pójdziemy w stronę stoczni, pierwszy budynek, który zobaczymy po prawej stronie, to słynna Stołówka BHP, w której odbyły się historyczne rozmowy robotników z władzą w sierpniu 1980. W skromnym baraczku mieści się dziś ciekawa ekspozycja będąca uzupełnieniem tego co zobaczyliśmy w ECS. Warto tam zajrzeć i koniecznie napić się prawdziwej oranżady, która smakuje tak samo, jak w latach siedemdziesiątych… 

Czytaj dalej na następnej stronie…

Related Articles

Leave a Comment